• Wcześniej + 0,6%
  • PPI +37,2% vs oczekiwane +32,0% r/r
  • Wcześniej +32,7%

Musiałem trzykrotnie sprawdzić liczbę, aby upewnić się, że jest prawidłowy, ale tak, niemieckie ceny producentów wzrosły w zeszłym miesiącu o ponad 5%, ponieważ ceny towarów pośrednich (+19,1%) i dóbr kapitałowych (+8,0%) znacznie wzrosły, a także trwałe i nietrwałe dobra konsumpcyjne (odpowiednio +10,9% i +16,2%). Gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej przyczynił się również do wzrostu cen energii (+14,7%) ponad dwukrotnie.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.