• wcześniej 3,80 mld CHF; skorygowany do 3,68 miliarda CHF

Szwajcarska nadwyżka handlowa zmniejszyła się nieco w ciągu miesiąca, przy czym zarówno eksport, jak i import spadły, ponieważ pierwszy spadł o 8,4% w lipcu, podczas gdy drugi spadł o 9,4% w ujęciu nominalnym.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.