• Upewnimy się, że inflacja wróci do celu w średnim okresie
 • Wysoka inflacja to duże wyzwanie
 • Istnieją warunki do dalszego rozwoju gospodarki
 • „presja inflacyjna nasiliła się”
 • “inflacja przez jakiś czas pozostanie niepożądanie podwyższona”
 • Rada Prezesów zachowa opcjonalność
 • Początkowe oznaki, że oczekiwania inflacyjne przekraczają cel, uzasadniają monitorowanie
 • Wojna jest dużym zagrożeniem dla wzrostu
 • Wzrost płac zaczął rosnąć
 • Wojna i pandemia w Chinach pogorszyły wąskie gardła w dostawach
 • Aktywność krótkoterminowa ma być tłumiona przez wysokie koszty energii
 • Gdyby popyt się pogorszył, obniżyłoby to ceny
 • Zagrożenia dla inflacja przede wszystkim przechylony do góry
 • Podwyżki cen stają się coraz bardziej powszechne

Euro zwiększyło zyski do 1,0767, gdy jej wczesne komentarze i prognozy się krzyżowały.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.