Francuski parlament zatwierdził członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO po tym, jak w poniedziałek wieczorem posłowie zdecydowaną większością głosów zagłosowali za tekstem, tak jak to zrobili senatorowie w zeszłym tygodniu.

Do parlamentów 30 państw członkowskich NATO należy ratyfikowanie przystąpienia tych dwóch państw do sojuszu.

Sztokholm i Helsinki oficjalnie podpisały protokół akcesyjny w zeszłym miesiącu, w następstwie porozumienia osiągniętego z Turcją w sprawie zniesienia weta.