VTB postanowiło powstrzymać się od udzielania pożyczek podmiotom prawnym w obcej walucie, powiedział dziennikarzom członek zarządu VTB Dmitrij Pjanow.

„Teraz powstrzymujemy się od udzielania pożyczek w obcej walucie. W rublach naszym głównym priorytetem jest obecnie udzielanie kredytów o zmiennym oprocentowaniu. Oczywiście, biorąc pod uwagę ryzyko kredytowe” – powiedział Pyanov, odpowiadając na odpowiednie pytanie.
Wcześniej informowano, że Bank VTB, wobec którego dzień wcześniej ogłoszono sankcje, działa normalnie,
VTB nie ogranicza wymiany walut. Klienci zachowują możliwość otwarcia rachunku w różnych walutach obcych. Ponadto możesz wypłacić gotówkę w dowolnym bankomacie VTB w Rosji. Ponadto sankcje nie dotkną rachunków i depozytów klientów banku, w tym denominowanych w dolarach amerykańskich i euro, zapewnianych przez instytucję kredytową.