• Umieszcza 12 krajów na „liście monitorującej” polityki walutowej i makro
  • Lista obejmuje: Chiny, Japonię, Koreę Południową, Niemcy, Włochy, Indie, Malezję, Singapur, Tajwan i Meksyk
  • Mówi, że Szwajcaria przekroczyła progi manipulatorów USA w 2021 r., ale USA powstrzymują się od nazywania jej manipulatorem walutowym
  • Starszy urzędnik USA mówi, że prowadzi dobre rozmowy z władzami szwajcarskimi i stoją przed kilkoma wyjątkowymi wyzwaniami, w tym okazjonalnymi bezpieczna przystań płynie
  • Skarb Państwa nadal ma poważne obawy dotyczące praktyk gospodarczych Chin oraz braku przejrzystości w zakresie mechanizmów walutowych i interwencji

Ten raport czasami przyciąga wiele uwagi, ale nigdy nie został użyty do ukarania kraju. W moich oczach raport to żart.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.