Analitycy z grupy bankowej Australii i Nowej Zelandii (ANZ) przedstawiają swoje opinie na temat czerwcowych danych dotyczących sprzedaży detalicznej w Australii i ich wpływu na ścieżkę polityki Banku Rezerw Australii (RBA).

KLUCZOWE CYTATY

„Sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,2% m/mw czerwcu. Był to najsłabszy wynik w tym roku, ale nie na tyle słaby, by wykoleić RBA ze wzrostu stopy gotówkowej o 50 pb w przyszłym tygodniu”.

„Nie jest jeszcze jasne, czy ten wynik jest spowodowany wysoką inflacją, podwyżkami stóp i niskim zaufaniem konsumentów, czy też dużym zainteresowaniem podróżami zagranicznymi, które przesunęłyby część wydatków gospodarstw domowych z australijskiego sektora detalicznego”.

„Wstępne szacunki ABS dotyczące podróży zagranicznych pokazują, że różnica między odlotami a przylotami zwiększyła się w czerwcu, przy 20% większej liczbie odlotów niż przylotów w czerwcu w porównaniu z 1% większą liczbą odlotów w maju”.

„Wydatki obserwowane przez ANZ w czerwcu i lipcu nie wykazały klifu w wydatkach, więc wciąż jest za wcześnie, aby nazwać spowolnienie spowodowane inflacją i stopami procentowymi”.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.