• W każdej chwili musimy być gotowi na cięcia w dostawach z Rosji
  • Oczekuje zawarcia porozumienia w sprawie regulacji UE w celu ograniczenia popytu na gaz

Jak zaznaczył wczoraj Adam, każdy kraj jest dla siebie , jeśli chodzi o bitwę gazową w Europie. Jak powiedziałem wcześniej, kiedy szturchasz niedźwiedzia, najlepiej bądź przygotowany na to, kiedy odgryzie się. O ile Europa uważa, że ​​Rosja powinna wypełnić swoje zobowiązania w tej sprawie, o tyle Putin z pewnością widzi w tym sposób na uzyskanie ustępstw. Słodka polityka.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.