PMI w Wielkiej Brytanii
  • Wcześniej 58,2

To najsłabszy odczyt od stycznia, ponieważ najsłabszy wzrost liczby prac mieszkaniowych od dwóch lat hamuje aktywność budowlaną w zeszłym miesiącu. Firmy wspomniały, że rosnące koszty finansowania zewnętrznego i podwyższona niepewność gospodarcza mogą działać jako przeszkoda dla popytu klientów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. S&P Global zauważa, że:

„Dane z maja zasygnalizowały solidny ogólny wzrost produkcji budowlanej w Wielkiej Brytanii, ponieważ odporność w segmentach komercyjnych i inżynierii lądowej pomogła zrównoważyć słabość w budownictwie mieszkaniowym. łagodniejszy popyt i przeciwności wynikające z niskiego zaufania konsumentów.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.