To jest pierwszy spadek na terytorium negatywnym i jest to duży spadek. Można było to zobaczyć po wczorajszych rewizjach PKB za I kwartał. Dane o konsumpcji w dzisiejszym raporcie PCE również były słabe.

Szacunki modelu GDPNow dotyczące wzrostu realnego PKB (wyrównana sezonowo stopa roczna) w drugim kwartale 2022 r. wynoszą 

-1,0 procent w dniu 30 czerwca, w porównaniu z 0,3 procent w dniu 27 czerwca. Biuro, prognozy dotyczące wzrostu realnych wydatków na konsumpcję indywidualną w drugim kwartale i wzrostu realnych inwestycji krajowych brutto spadły odpowiednio z 2,7 proc. i -8,1 proc. do odpowiednio 1,7 proc. i -13,2 proc. w eksporcie realnym netto do drugiego kwartału wzrost PKB wzrósł z -0,11 punktu procentowego do 0,35 punktu procentowego.

Ten raport zwykle nie ma wpływu na rynek, ale przy nagłym wzroście może nim być. Ujemny odczyt PKB w II kwartale oznaczałby techniczną recesję po -1,5% w I kwartale.

Kolejną aktualizację tego trackera otrzymamy jutro po wydatkach budowlanych i raporcie produkcyjnym ISM.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.