Dzisiejszy niemiecki raport o zatrudnieniu zwrócił na siebie uwagę z powodu nieoczekiwanego wzrostu stopy bezrobocia do 5,3% z 5,0%. Liczba bezrobotnych wzrosła o 133 tys. w porównaniu do oczekiwanego spadku o 6 tys.

Co się stało? Czy rozpoczynają się zwolnienia?

Nie. Niemiecka Federalna Agencja Pracy poinformowała, że:

„Te wzrosty wynikają z faktu, że ukraińscy uchodźcy są teraz rejestrowani w urzędach pracy i dlatego są widoczni w statystykach rynku pracy”.

Ta dynamika uwydatnia dodatkowe zwolnione miejsca pracy na europejskim rynku pracy i może powstrzymać EBC przed znaczącym wzrostem powyżej 0% w nadchodzących miesiącach, zwłaszcza w przypadku spowolnienia wzrostu gospodarczego.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.