To ostatnie szacunki dotyczące śledzenia przed jutrzejszą publikacją.

Atlanta Fed podniósł swój ostatni wskaźnik PKB za II kwartał do -1,2% z -1,6% przed jutrzejszą publikacją. Konsensus wynosi +0,5%, ale w tym tygodniu spada i jest wiele zakładów na ujemną liczbę.

W dzisiejszym raporcie czytamy:

Po niedawnych informacjach wydanych przez US Census Bureau i National Association of Realtors, szacunkowy wkład inwestycji w zapasy we wzrost realnego PKB w drugim kwartale wzrósł z -2,50 punktu procentowego do -2,30 punktu procentowego, podczas gdy szacowany wkład zmiana realnego eksportu netto na wzrost realnego PKB w drugim kwartale wzrosła z 0,18 punktu procentowego do 0,59 punktu procentowego.