Prognoza wzrostu PKB na 2022 r. została obniżona z 2,4% do 2,3%, a prognoza na 2023 r. z 0,7% do -0,2%. Warto zauważyć, że Credit Suisse odnotowuje ujemny wzrost PKB w strefie euro w okresie od III kw. 2022 do I kw. 2023, co oznacza recesję. Firma dodaje, że największe skurcze gospodarcze będą miały miejsce w Niemczech i we Włoszech.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.