De Cos z EBC mówi, że hiszpańskie banki będą musiały podnieść rezerwy, aby pokryć potencjalne straty, biorąc pod uwagę szok energetyczny i obecne spowolnienie gospodarcze.

De Cos z EBC niepokoił się dziś rano, mówiąc, że hiszpańskie banki będą musiały podnieść rezerwy, aby pokryć potencjalne straty, biorąc pod uwagę szok energetyczny i obecne spowolnienie gospodarcze.

Zachęca do ostrożności, starannego monitorowania potencjalnych zagrożeń w sektorze bankowym, które mogą szybko się niekorzystnie rozwinąć i doprowadzić do nowych scenariuszy stresu.

Mówi, że zaobserwował pewne pogorszenie sytuacji ekonomicznej i finansowej firm najbardziej narażonych na wzrost cen energii

Bardzo znajomy język i gdyby nie brak rozrywek rynku dzisiejszego ranka, nie wzbudziłoby to zbytniej uwagi, ale ze względu na to, jak cicho jest… Każdy skrzek i depesza to wychwytuje.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.