Rentowności obligacji lekko się cofają, a akcje wyglądają dość niemrawo, aby rozpocząć poranny handel w Europie. To oznacza licytację jena, przy czym dolar utrzymuje się przez większość czasu na stałym poziomie.

Kurs USD/JPY spadł w ciągu dnia do najniższego poziomu 133,50, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 1,5 pb do 3,014% z około 3,03% wcześniej w ciągu dnia. Rentowności 10-letnich niemieckich bundów na krótko osiągnęły nowe maksima od 2014 r., do 1,37%, po czym spadły teraz do 1,34%. EBC pozostaje kluczowym wydarzeniem związanym z ryzykiem, które należy obserwować w dalszej części dnia.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.