Kolejny dzień i kolejny duży skok cen gazu ziemnego na kontynencie. Ekonomiści z MUFG Bank spodziewają się, że para EUR/USD spadnie poniżej parytetu.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.