Komisja Kontroli Inwestycji Zagranicznych może otrzymać prawo do zezwolenia na odroczenie lub nieautomatyczną dekonwersję kwitów depozytowych na akcje rosyjskich emitentów, które są księgowane w depozytach krajowych.

Ministerstwo Finansów przygotowuje odpowiedni projekt dekretu rządowego, poinformowało Interfax źródło.

Dokument ten stanowi, że decyzja zostanie podjęta wyłącznie na wniosek firm, które wcześniej mogły tymczasowo lub bezterminowo prowadzić programy kwitów depozytowych. Wcześniej takie zezwolenia otrzymało 15 firm na 19, które się o to ubiegały (dziewięć – bezterminowo, kilka firm – na rok, MTS – na dwa miesiące ).

Jeśli projekt zostanie przyjęty w obecnej wersji, to takie wnioski spółki będą musiały zostać przesłane do Ministerstwa Finansów do 17 sierpnia włącznie. Według źródła warunkiem koniecznym do jego rozpatrzenia jest obecność konkluzji odpowiedniego ministerstwa, czyli Banku Rosji.

Opracowanie takiego dokumentu było wymagane w związku z przyjęciem pod koniec czerwca poprawek do kwietniowej ustawy o zakazie lokowania rosyjskich DR na giełdach zagranicznych i skreśleniu z giełd już istniejących.