NJSC Naftogaz Ukrainy, który na początku tego tygodnia poprosił o dwuletnie odroczenie płatności odsetek i wykupu euroobligacji, złoży podobną ofertę wszystkim innym międzynarodowym wierzycielom. Ma to w komunikacie giełdowym emitenta euroobligacji “Naftogaz” Kondor Finance Plc.

„Emitent i pożyczkobiorca najpierw zwrócili się do posiadaczy obligacji zgodnie z ich obowiązkami regulacyjnymi. Pożyczkobiorca może teraz negocjować okres karencji dla innych międzynarodowych zobowiązań dłużnych, których jest stroną. oczekuje się, że otrzyma dwuletni okres karencji w spłacie odsetek od wszystkich innych wierzycieli międzynarodowych.

Niedawno Naftogaz podpisał z EBOR kredyt na wsparcie zakupów gazu ziemnego na nadchodzący sezon grzewczy 2022/23.

„Kredyt ten podlega spełnieniu określonych warunków, zanim będzie mógł zostać wykorzystany i zostanie rozpatrzony przez strony w świetle niniejszego Oświadczenia Zgody ( oferty posiadaczom euroobligacji odroczenia płatności i renegocjacji kowenantów – IF )” – czytamy w komunikacie. .

Wcześniej informowano, że Naftohaz, za pośrednictwem Kondor Finance plc, zwrócił się do posiadaczy euroobligacji o wartości prawie 1,5 mld dolarów z propozycją odroczenia ich płatności kuponowych o dwa lata, w tym odroczenia spłaty euroobligacji 2022 za 335 mln dolarów za ten sam okres.

Giełda poinformowała, że ​​w świetle przedłużających się okoliczności wpływających na bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy, emitent, na wniosek pożyczkobiorcy, zainicjował „wniosek o zgodę w celu uzyskania zgody obligatariuszy, aby ułatwić zachowanie dostępnych środków przez pożyczkobiorcę na wsparcie priorytety strategiczne.”

Obecnie na rynku krążą trzy emisje euroobligacji Naftohazu, wszystkie uplasowane w 2019 roku: w lipcu – trzyletnie za 335 mln dol. po 7,375% i pięcioletnie na 600 mln euro po 7,125% (jedna piąta euroobligacji kupił EBOiR), aw listopadzie – 7-letnie za 500 mln USD przy rentowności 7,625%. Data zapadalności emisji o wartości 335 mln USD to 18 lipca 2022 r.

Naftohaz w uzasadnieniu swojego wniosku wskazuje, że rząd Ukrainy dekretem z dnia 17 czerwca br. zobowiązał grupę do zapewnienia dostępności gazu ziemnego w magazynach od 1 października w ilości wystarczającej do stabilnego przepływu gazu ziemnego. okres jesienno-zimowy, w tym w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców domowych i organizacji dostarczających ciepło.

„W związku z tym pożyczkobiorca musi kupować i importować gaz ziemny w ilości do 5,6 mld m sześc. na łączną kwotę ponad 230 mld hrywien (ok. 7,8 mld USD). konsumentów (przede wszystkim ludność Ukrainy) po stałych cenach, które w wielu przypadkach są wielokrotnie niższe od cen rynkowych gazu ziemnego na Ukrainie iw Europie” – czytamy w oświadczeniu.

Naftohaz nie planuje płacić posiadaczom swoich obligacji żadnej premii za odroczenie płatności. Termin głosowania wniosków upływa po południu 21 lipca, a posiedzenie i ogłoszenie wyników zaplanowano na 26 lipca.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.