Norilsk-Taimyr Energy Company (NTEC, spółka zależna Norilsk Nickel) inwestuje 19 miliardów rubli w magazyny paliwa na paliwo awaryjne po wycieku w elektrowni cieplnej w Norylsku, powiedział dyrektor generalny firmy Siergiej Lipin na spotkaniu w Rada Federacji.

NTEK zarządza trzema elektrowniami cieplnymi opalanymi gazem w Norylsku. W maju 2020 r. zawalił się jeden ze zbiorników paliwa w elektrociepłowni Norylsk-3, rozlewając 20 000 ton produktów naftowych. Olej napędowy wykorzystywany jest jako zapas na wypadek awaryjnych wyłączeń gazociągu.
„Całkowity koszt odbudowy to około 19 miliardów rubli, a na konserwację techniczną instalacji paliwowych wydaliśmy już 2 miliardy rubli” – powiedział Lipin. Według niego, po wypadku przeprowadzono nieplanowane przeglądy i naprawy zbiorników paliwowych, uszkodzony zbiornik rozebrano w CHPP-3 i wdrożono projekt ponownego wyposażenia technicznego. Wszystkie magazyny paliw posiadają zautomatyzowane systemy monitorowania stanu zbiorników i przepompowni.
W wyniku przebudowy w Elektrociepłowni zostaną zainstalowane zbiorniki o pojemności 10 tys. ton paliwa, dotychczas stacje posiadały zbiorniki o pojemności od 10 tys. W CHPP-2 planowane jest zakończenie przebudowy do końca grudnia 2023 r., w CHPP-1 – do grudnia 2024 r., w CHPP-3 do końca 2025 r.