„Perspektywy wzrostu stały się obecnie głównym problemem rynków, a ryzyko związane z gazem ziemnym wzmacnia pogarszające się perspektywy wzrostu”.

„Przestarzałe obawy EBC związane z reakcją rynku na większą podwyżkę stóp, oprócz ryzyka związanego ze spadkiem wzrostu, będą utrzymywać EUR/USD pod presją spadkową, a test parytetu wkrótce będzie coraz bardziej prawdopodobny”.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.