Wcześniej +8,1%
Bazowy CPI +3,7% vs oczekiwane +3,9% r/r
Wcześniej +3,8%
Główny odczyt potwierdza kolejny rekordowy odczyt inflacji w strefie euro, co może przemawiać za większymi podwyżkami stóp przez EBC. To powiedziawszy, biorąc pod uwagę już wycenione 75 punktów bazowych na lipiec i wrzesień, nie sądzę, aby decydenci odeszli od tego. Jedyne pozytywne jest to, że inflacja bazowa spadła do 3,7% z 3,8% w maju – przynajmniej z rocznego odczytu.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.