Amerykański Bank Centralny ogłosił silniejszą niż oczekiwano podwyżkę stóp procentowych i uspokoił Jerome’a ​​Powella, prezesa banku. Silny popyt na zakup dolara oraz cena pary walutowej EUR/USD nabrały tempa, by odbić w górę, zaczynając od poziomu wsparcia 1,0359 do poziomu 1,0507 i jednocześnie ustabilizować się wokół poziomu 1,0445 . Niedźwiedzie nadal mają najsilniejszą kontrolę nad wynikami najpopularniejszej pary walutowej na rynku.

Euro nabrało również rozmachu dzięki nieplanowanemu posiedzeniu członków Rady Prezesów EBC, które odbyły się w środę w celu omówienia ostatnich kwestii związanych z ruchami obligacji w strefie euro. Rynek odebrał to jako znak, że Europejski Bank Centralny poważnie podchodzi do możliwości nieuregulowanego rynku obligacji w strefie euro, który wspiera kursy euro.

Zmiany nastąpiły po tym, jak rentowność obligacji w „peryferyjnych” gospodarkach strefy euro – takich jak Włochy i Grecja – gwałtownie wzrosła w odpowiedzi na ostatnie sygnały ze strony Europejskiego Banku Centralnego, że podniesie stopy procentowe w lipcu i ponownie we wrześniu. Warto zauważyć, że rentowności obligacji peryferyjnych rosły szybciej niż rentowności głównych krajów strefy euro, takich jak Niemcy i Francja. To rozszerzenie się spreadu rentowności w strefie euro niepokoi strefę euro i rynki, ponieważ przywraca wspomnienia o kryzysie zadłużeniowym w strefie euro z początku 2010 roku.

Ze swojej strony rzecznik Europejskiego Banku Centralnego powiedział: „Rada dyrektorów zorganizuje specjalne spotkanie w celu omówienia aktualnych warunków rynkowych”. Reakcja rynku była pozytywna, gdyż wskazywała, że ​​EBC nie będzie spał i wejdzie w kolejny kryzys. Oczekuje się, że Europejski Bank Centralny będzie szybko pracował nad opracowywaniem narzędzi zapewniających dalsze funkcjonowanie rynku strefy euro, zmniejszając tym samym ryzyko egzystencjalne dla euro. Komentując to, Elias Haddad, główny analityk walutowy w CBA, mówi: „EUR/USD wzrósł do 1,0500, a spready w strefie euro gwałtownie się zawęziły w związku z oczekiwaniami, że Europejski Bank Centralny ogłosi działania mające na celu radzenie sobie z rosnącym ryzykiem detalicznym na rynkach obligacji. Suwerenność w strefie euro.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.