Indeksy europejskie są bardziej mieszane w tym dniu, a wczesne wzrosty zanikają, ponieważ kontrakty terminowe na Stany Zjednoczone również spadają po wczorajszym dużym dniu wzrostów. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,5%, podczas gdy kontrakty terminowe na Nasdaq spadły o 1,1%, co nieznacznie odbiło się na niektórych zwyżkach na Wall Street w dniu poprzednim. Jest jednak jeszcze wcześnie, a przed otwarciem w późniejszym terminie mamy dane o PKB za II kw. w USA.

Tymczasem rentowności obligacji skarbowych utrzymują się na wyższym poziomie po ponownym utrzymywaniu się na kluczowym poziomie, jak zauważono tutaj . Rentowności 10-letnie wzrosły o 5 punktów bazowych do 2,78%, przy czym wcześniejszy szczyt osiągnął prawie 2,83% – cofnięty przez 100-dniową średnią kroczącą.

Jeśli chodzi o dolara, to jest on notowany głównie niżej – niewiele się zmienił w stosunku do euro. Kurs EUR/USD znajduje się blisko 1,0200 i nadal utrzymuje się w przedziale konsolidacji pomiędzy 1,0100 a 50,0 poziomem zniesienia Fib na poziomie 1,0283.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.