Udział nierezydentów w OFZ w czerwcu spadł do 17,6% na dzień 1 lipca 2022 r. z 17,7%, według strony internetowej Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej.

Wolumen inwestycji nierezydentów w czerwcu wzrósł o 3 mld rubli, czyli 0,1%, do 2,767 bln rubli.

Wolumen rynku OFZ w czerwcu wzrósł o 60 mld rubli, czyli 0,4%, wzrastając do 15,693 bln rubli z 15,633 bln rubli.

Zgodnie z oczekiwaniami, w obecnych warunkach, ze względu na ograniczenia w sprzedaży papierów wartościowych przez nierezydentów, wielkość ich inwestycji w OFZ nie zmieni się znacząco.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.